Aanmelden Ik wil zelf iets plaatsen

Activiteit

cursus meer doen met minder geld

Geplaatst door: Cursus Meer doen met minder geld Start op: Woensdag 13 september 2017 00.15 uur Eindigt op: Woensdag 13 september 2017 00.30 uur Locatie/Accomodatie: De wieden (Aalanden) en de Stadkamer

Meer Doen Met Minder Geld
Dat is de naam van de gratis cursus die gegeven wordt door Gerrie Brommer en Joëlla Fieman.

De praktische en optimistische cursus is ontwikkeld zodat de opgedane kennis en kunde gedeeld kan worden met iedereen die daar behoefte aan heeft. Zelf leven we met een krappe beurs. Dat betekent niet dat we er minder plezier om hebben.

Hoe we dat doen delen we graag in de door onszelf ontwikkelde cursus. Aan de hand van verschillende thema’s doorlopen we de verschillende mogelijkheden om daadwerkelijk meer te doen met minder geld.

Na zes cursusgroepen gaan we in maart weer met 2 groepen van start. De locatie's en tijden worden later bekend gemaakt.


Ben je geïnteresseerd in de cursus geef je dan op tijd op voor een kennismakingsgesprek. De eerste aanmeldingen zijn alweer binnen. Wil je meer weten kijk dan op onze website www.meerdoenmetmindergeld.nl . Opgeven kan via meerdoenmetmindergeld@gmail.com .