Aanmelden Ik wil zelf iets plaatsen

Organisatie

Nat. Ver. De Zonnebloem

Locatie/Accommodatie: Tijnje 34, 8032 LP Zwolle Telefoon: 038-4532468 Email: f.j.naerebout@hetnet.nl

Mensen vanaf 18 jaar met een fysieke besperking die daardoor in een isolement dreigen te raken.