Aanmelden Ik wil zelf iets plaatsen

Organisatie

Vogellanden

Locatie/Accommodatie: zwolle Postbus: Postbus 1057, 8001 BB Telefoon: 038-498 1111 Email: c.de.with@vogellanden.nl Website: http://www.vogellanden.nl

Vogellanden wil haar cliënten graag voorzien van de beste hulp op het gebied van revalidatie en bijzondere tandheelkunde. Het is een organisatie die volop in beweging is en mee gaat met de tijd. De talenten van professionals worden benut en gezamenlijke doelen worden nagestreefd. Vogellanden coacht cliënten naar optimale benutting van eigen mogelijkheden. Wij dagen hen uit hun talenten optimaal te ontwikkelen en daarmee hun beperking te compenseren. Zo leren cliënten de regie te nemen en hun leven op te bouwen vanuit hun nieuwe situatie. Zo bouwen we gezamenlijk aan zelfstandigheid en een reëel en positief zelfbeeld.