Aanmelden Ik wil zelf iets plaatsen

Organisatie

LIMOR Zwolle

Locatie/Accommodatie: Dokter van Deenweg 4, Zwolle, Nederland Telefoon: 085 4856000 Email: ghuisjes@limor.nl Website: http://www.limor.nl

LIMOR biedt intensieve maatschappelijke ondersteuning aan mensen met veelal psychische problemen, schulden en/of een verslaving. Vaak is er sprake van dreigende dakloosheid. LIMOR biedt in Zwolle ambulante begeleiding bij de mensen thuis, heeft een Logeerhuis voor dakloze jongeren en biedt Housing First aan. Het maatjesproject Mate for Me is tevens een initiatief van LIMOR i.s.m. RIBWGO en Hart voor Zwolle.