Aanmelden Ik wil zelf iets plaatsen

Organisatie

Recht op Muziek voor Kinderen

Locatie/Accommodatie: Zwolle Telefoon: 0651165861 Email: matkolk@hotmail.com Website: http://www.rechtopmuziek.nl/scholen-2/

Het verzorgen, opzetten en instandhouden van muziekonderwijs voor leerlingen aan de basisschool in een vertrouwde omgeving. Aanbod voor zowel onder- als na schooltijd. Na schooltijd het geven van individuele- en/of groepslessen, de talenten van minderjarigen op het gebied van muziek ten volle tot hun recht laten komen, ook na het verlaten van de basisschool, minderjarigen met beperkingen door middel van muziek hun talenten te leren ontdekken, minderjarigen door middel van muziek met elkaar in contact telaten komen, het opzetten van gezamenlijke muzikale projecten door minderjarigen, ten behoeve van verschillende doelgroepen in woonwijken, waaronder bewoners van zorginstellingen, basisscholen, scholen voor speciaal onderwijs.