Aanmelden Ik wil zelf iets plaatsen

Organisatie

MEE IJsseloevers

Locatie/Accommodatie: Dr. van Deenweg 2-10, 8025 BG Zwolle Zwolle Telefoon: 088 - 6330633 Email: info@meeijsseloevers.nl Website: https://www.mee-ijsseloevers.nl

MEE biedt cliëntondersteuning aan alle mensen met een kwetsbaarheid of beperking. Het kan gaan om een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Of bijvoorbeeld een beperking door een chronische ziekte, niet-aangeboren hersenletsel of autisme. Zij kunnen bij MEE terecht met al hun vragen of belemmeringen. Op elke leeftijd en op elk gebied van hun leven. Daarnaast ondersteunt MEE GGZ-cliënten en ouderen met een indicatie voor langdurige zorg (Wlz). Maar ook hun familie, vrienden, mantelzorgers, vrijwilligers of andere betrokkenen kunnen bij ons terecht met al hun vragen.