Aanmelden Ik wil zelf iets plaatsen

Organisatie

Artikel 1 Overijssel

Locatie/Accommodatie: Burgemeester Drijbersingel 15, Zwolle, Nederland Telefoon: 038 4224762 Email: ijsselland@artikel1overijssel.nl Website: http://www.artikel1overijssel.nl

Artikel 1 Overijssel is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor gelijke behandeling van inwoners van 24 gemeenten in Overijssel. Een ieder die zich gediscrimineerd of ongelijk behandeld voelt, of die meent dat derden ongelijk behandeld zijn, kan dit melden en om nader onderzoek vragen. Het kan hierbij gaan om discriminatie of ongelijke behandeling, onder andere op grond van etnische afkomst, nationaliteit, sekse, seksuele gerichtheid, leeftijd, religie of handicap. Als daar aanleiding toe is, zullen wij in overleg met de melder een eventueel vervolgtraject inzetten. Dit kan ook betekenen dat de zaak uiteindelijk wordt voorgelegd bij het College voor de Rechten van de Mens. Naast klachtenonderzoek en cliëntbegeleiding geven we voorlichting en kunnen we scholing/trainingen op maat verzorgen. We verstrekken advies aan organisaties en bedrijven over het voorkomen en bestrijden van discriminatie en over het praktisch vormgeven van diversiteitsbeleid. Een klacht kan gemeld worden via het online klachten formulier op de website www.artikel1overijssel.nl, telefonisch via 0900-2 354 354 , of 038-4224762of door een mail te sturen naar ijsselland@artikel1overijssel.nl.