Contact Inloggen
Ben jij opzoek naar een zinvolle daginvulling of wil je (weer) meedoen in de maatschappij? Kijk wat er voor jou te doen is in Zwolle lees meer

Hulp bij opvoeden

Voor vragen en hulp over je kind en opvoeding kan je terecht bij Travers Welzijn. Elke wijk of buurt heeft zijn eigen team. De jeugdwerkers, buurt en opbouwwerkers en andere collega's spreken de taal van kinderen, stimuleren hun persoonlijke én sociale ontwikkeling, behartigen hun belangen en leren grenzen aan te geven.

Hulp bij opvoeden

Taal & Gezin

Het team Taal en Gezin van Travers Welzijn biedt programma's voor ontwikkelingsstimulering en ouderbetrokkenheid. Ze ondersteunen ouders bij de ontwikkeling van hun kind en verbeteren de interactie tussen ouder en kind. Er zijn specifieke programma's voor verschillende leeftijdsgroepen, met bezoeken aan huis, groepsbijeenkomsten en workshops. Of neem contact op met team Taal & Gezin in jouw buurt:

Klik hier

Kinderopvang Plus

Travers Welzijn biedt ambulante begeleiding in de kinderopvang onder de naam 'Kinderopvang Plus'. Ze ondersteunen ouders, pedagogisch medewerkers en kinderopvanglocaties in Zwolle bij situaties waar extra aandacht nodig is voor het gedrag, de ontwikkeling of de opvoeding van een kind. Ze werken samen met verschillende organisaties om zwaardere zorg te voorkomen en bieden ook workshops en themabijeenkomsten aa

Klik hier voor meer informatie

Jeugdwerk

Jeugdwerkers spelen een belangrijke rol in de pedagogische infrastructuur van wijken en buurten. Ze stimuleren de persoonlijke en sociale ontwikkeling van kinderen, organiseren diverse activiteiten en bieden ondersteuning bij talentontwikkeling, sociale problemen en vrijetijdsbesteding. Ze zijn nauw verbonden met de kinderen, ouders en scholen, en werken samen met jongerenwerkers om kwetsbare kinderen te bereiken en langdurige relaties op te bouwen.

Vind een jeugdwerker bij jou in de buurt

VVE Platform

VVE is een kindgericht platform dat professionals, vrijwilligers en studenten samenbrengt. Het platform ondersteunt kinderen van 2 tot 12 jaar met extra begeleiding op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, taalontwikkeling en huiswerkklasjes op basisscholen. Een projectcoördinator matcht de hulpvraag met een geschikte student of vrijwilliger, na een intakegesprek gaan zij aan de slag.

Lees meer over VVE Platform

School's Cool

Bereid je voor op de brugklas met hulp van een School's Cool-mentor. Deze mentor helpt je met huiswerk, toetsen en planning. De begeleiding start in groep 8 en duurt maximaal anderhalf jaar. Je krijgt handige tips om zelfstandig verder te kunnen en de mentor kan je ook uitleggen hoe het is op de middelbare school. Zo ben je goed voorbereid!

Expeditie Wijs

Expeditie Wijs is een schoolvakantieprogramma in Zwolle voor kinderen in het onderwijs die extra ondersteuning nodig hebben vanwege Covid-19. Het biedt diverse activiteiten waar kinderen hun talenten ontdekken en zichzelf ontwikkelen. Expeditie Wijs wordt georganiseerd door Travers Welzijn in samenwerking met de gemeente Zwolle.

Lees meer over Expeditie Wijs

Aanmelden nieuwsbrief!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van al het laatste SamenZwolle nieuws.

Meld je aan!