Contact Inloggen
Oproep plaatsen? Ontdek hoe eenvoudig dit gaat! lees meer

SamenMaatjes

Als je iets doet wat je leuk vindt, waar je goed in bent en wat ook nog eens waarde heeft, ben je - bewezen - een gelukkiger mens. Op SamenMaatjes komt het samen. Precies door te doen waar jij blij van wordt, maak je als maatje iemand anders blij. En als je juist behoefte hebt aan contact, ondersteuning of begrip - of simpelweg gezelligheid - dan kan een maatje jou helpen. Op SamenMaatjes vind je de Zwolse maatjesprojecten, de oproepen van mensen die een maatje zoeken en de vrijwilligersvacatures voor mensen die maatje willen worden.

SamenMaatjes

Leer nieuwe dingen

Als je een maatje hebt, leer je nieuwe dingen, bijvoorbeeld een andere taal. Of groeit je zelfvertrouwen, bijvoorbeeld omdat zelfstandig wonen en sociale contacten je nu makkelijker afgaan. Als je een maatje bént, bied je een-op-een praktische hulp en emotionele steun. Iemand heeft een fijner leven dankzij jouw hulp, en daar haal jij dan weer voldoening uit.

Maatjesinitiatieven

In Zwolle vind je meer dan twintig maatjesprojecten. Iedereen kan maatje worden en iedereen mag om een maatje vragen. De Zwolse maatjesprojecten zijn verenigd in het Platform Maatjesinitiatieven Zwolle. Daardoor wordt ‘maatje zijn’ gezamenlijk gepromoot, zijn er minder wachtlijsten en komen passende matches tussen hulpvrager en maatje tot stand. Bovendien versterken de maatjesprojecten elkaar doordat ze kennis en ervaring uitwisselen en zijn ze allemaal goed te vinden, op deze pagina.

BuddiesNL

BuddiesNL

BuddiesNL biedt vrijwilligers die een-op-een vriendschappen sluiten met mensen met een beperking of autisme.

Stichting Hart voor Zwolle

Stichting Hart voor Zwolle

Stichting Hart voor Zwolle verbindt jongeren aan kwetsbare Zwollenaren die in een sociaal isolement verkeren. Enthousiaste jongeren zetten zich vrijwillig in voor stadgenoten die eenzaam zijn. Dat doen ze vooral als maatje.

Humanitas

Humanitas

Heeft verschillende maatjesprojecten. Maatjes van de Thuisadministratie helpen je je financiën en administratie op orde te brengen en te houden. Daarnaast is er Gezin In Balans, dit project ondersteunt moeders en hun kinderen tijdens detentie.

Coach4more

Coach4more

Een project van Deltion college Zwolle waarbij vrijwilligers studenten coachen. Ze helpen studenten te motiveren en stimuleren om door te gaan en vol te houden, overzicht te creëren, keuzes te maken, talenten te ontdekken en ze bieden een luisterend oor.

Ervaringsmaatjes

Ervaringsmaatjes

Een maatjesproject waarin jonge vrijwilligers en stagiaires die zelf zijn opgegroeid met zorg in het gezin, ondersteuning bieden aan jonge mantelzorgers. Vaak gaat veel aandacht en zorg uit naar het zieke of beperkte gezinslid. Een ervaringsmaatje weet als geen ander hoe dat is en is er speciaal voor het kind zonder beperking. Een ervaringsmaatje biedt een luisterend oor, ondersteunt bij praktische zaken en is er voor de gezelligheid.

Gotong Royong

Gotong Royong

Vrijwilligers van Gotong Royong ondersteunen senioren met een achtergrond in voormalig Nederlands-Indië. Zij doen dat op zo'n manier dat deze senioren zich vertrouwd en gerespecteerd voelen door in de benadering rekening te houden met hun Indische of Molukse achtergrond, cultuur en geschiedenis.

Humanitas Match

Humanitas Match

Ondersteunt jongeren tussen de 12-25 jaar bij het vinden van hun plek in de maatschappij, het versterken van het zelfvertrouwen, vergroten van hun netwerk en het maken van keuzes. Bijvoorbeeld op het gebied van school, werk, vrije tijd, jongeren die een link met jeugdzorg hebben(gehad), jonge nieuwkomers of jonge ouders of dak- en thuisloze jongeren. Een vrijwilliger trekt een jaar lang samen op met de jongeren en onderneemt leuke dingen.

Focus op Bezoek

Focus op Bezoek

Focus op Bezoek biedt praktische ondersteuning rondom opname, sociaal isolement en psychosociale problematiek. Zij zijn er voor mensen met weinig sociale contacten, mensen die op zoek zijn naar activiteiten of dagbesteding én voor mensen die opgenomen zijn of na een opname weer thuiskomen. Ervaringsdeskundigen kunnen helpen alledaagse dingen weer op te pakken en een dagstructuur te creëren.

Startpunt Informele Zorg (ZwolleDoet!)

Startpunt Informele Zorg (ZwolleDoet!)

Bij Startpunt Informele Zorg, onderdeel van ZwolleDoet! zijn er vertaalmaatjes, maatjes voor mensen met dementie, een psychische kwetsbaarheid, chronische ziekte of beperking. Daarnaast zijn er vrijwilligers die ondersteuning kunnen bieden in de thuissituatie of in de laatste levensfase. De maatjesprojecten zijn speciaal toegespitst op jouw behoeften, ongeacht je achtergrond.

Home-Start

Home-Start

Home-Start ondersteunt ouders bij de opvoeding van hun kinderen. Ervaren en getrainde vrijwilligers van Home-Start bieden opvoed- en gezinsondersteuning bij alledaagse, lichte opvoedvragen. Home-Start is er voor gezinnen met kinderen tot 18 jaar.

Vluchtelingenwerk Zwolle

Vluchtelingenwerk Zwolle

VluchtelingenWerk Zwolle behartigt de belangen van vluchtelingen vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie. De vrijwilligers en beroepskrachten begeleiden vluchtelingen in Zwolle bij hun asielprocedure, huisvesting, integratie, taal en werk.

Vrouwen coachen Meiden

Vrouwen coachen Meiden

Jonge meiden die niet zo lekker in hun vel zitten, kunnen ondersteunt worden door een vrouwelijke coach van Vrouwen coachen meiden. Ze gaan in gesprek over onderwerpen zoals school, thuis, geld, relaties of vrienden. De coach kan ook helpen zoeken naar een leuke hobby, studie of (bij)baan.

School's Cool

School's Cool

Om leerlingen goed voor te bereiden op de brugklas, kunnen ze hulp krijgen van een mentor van School’s Cool. Een vrijwilliger van Travers Welzijn helpt de leerling op weg bij het maken van huiswerk, het leren van een toets en het indelen van tijd. De begeleiding start halverwege groep 8 en duurt maximaal anderhalf jaar.

Make it!

Make it!

Bij Make it! wordt een jongere ondersteunt bij het vinden van zijn of haar persoonlijke weg richting school, werk of stage. Samen met een coach werkt de jongere aan een persoonlijk doel of een vraag. In het plan is ook ruimte voor talentontwikkeling en om na te denken over welke competenties jij beschikt en hoe je die kunt inzetten om je vraag te realiseren.

Taalkoppels

Taalkoppels

Mensen die een andere taal spreken en graag beter Nederlands willen leren, kunnen dat samen met een taalcoach van Taalkoppels oefenen. Eén keer in de week spreken ze af, ongeveer 1 tot 2 uur. Ze verkennen samen de stad, spreken af in de bibliotheek of maken een wandeling. Door te praten leer je steeds meer over Nederland!

Present voor nieuwe Zwollenaren

Present voor nieuwe Zwollenaren

Een nieuw leven opbouwen in een nieuw land met een andere taal, gebruiken en regels is best een uitdaging. Veel nieuwe Zwollenaren kunnen hier wel wat ondersteuning bij gebruiken. Vind jij het leuk om iemand te helpen met de Nederlandse taal, wil je iemand wegwijs maken in de stad of een maatje worden? Meld je dan aan bij Present Zwolle!

Buurten bij Ouderen of Buurten bij een Zorginstelling

Buurten bij Ouderen of Buurten bij een Zorginstelling

Hoe zorgen we er met elkaar voor dat ouderen zich niet alleen voelen of vereenzamen? Dat kan via Present Zwolle door te ‘Buurten bij Ouderen’ of te ‘Buurten bij een Zorginstelling’. Met een groepje van 2 à 3 personen ga je om de beurt of gezamenlijk op bezoek bij een oudere en doe je een mini-activiteit, zoals wandelen, spelletjes, kletsen of iets bakken.

Buurten met Boodschappen of Buurten met Feestjes

Buurten met Boodschappen of Buurten met Feestjes

Boodschappen doen terwijl je op elke cent moet letten. Een bijzonder moment willen vieren, maar geen geld hebben voor een feestje. Via ‘Buurten met Boodschappen’ van Present Zwolle kun jij stadgenoten tijdelijk ondersteunen met een boodschappenpakket. En door te 'Buurten met Feestjes' kun jij iemand een feestje cadeau geven aan iemand die zelf even niet de slingers op kan hangen.

SchuldHulpMaatjes

SchuldHulpMaatjes

De SchuldHulpMaatjes van Stichting Voor Elkaar Zwolle helpen stadsgenoten met het op orde krijgen van hun financiën. Samen wordt er een overzicht gemaakt van de inkomsten en uitgaven en onbetaalde rekeningen. Vervolgens wordt een plan gemaakt om de financiële problemen op te lossen. Hierbij is het SchuldHulpMaatje er echt voor jou om je door de moeilijke periode heen te helpen.

ParticipatieMaatjes

ParticipatieMaatjes

De ParticipatieMaatjes van Stichting Voor Elkaar Zwolle helpen nieuwe Nederlanders op weg in de Zwolse samenleving.Ze ondersteunen bij het opbouwen van een sociaal netwerk, het vinden van een goede daginvulling (bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, werk, sport, cursussen of activiteiten) en bij praktische vragen, bijvoorbeeld rond formulieren, brieven en relevante instanties.

De Draad weer oppakken

De Draad weer oppakken

De Draad weer oppakken richt zich op 60-plussers die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken om hun leven weer invulling te geven zoals ze zelf graag zouden willen. Dit kan bijvoorbeeld zijn na een ingrijpende gebeurtenis zoals het overlijden van een dierbare, rondom ziekte of door het wegvallen van zorg en ondersteuning. Vanuit het project kunnen vrijwilligers worden ingeschakeld die met luisteren en praten veel kunnen betekenen. Ook is het mogelijk dat vrijwilligers samen met iemand op pad gaan om activiteiten te ondernemen.

VVE Platform

VVE Platform

Via het aanmeldformulier op de website van Travers Welzijn kunnen professionals een ondersteuningsvraag indienen voor kinderen in de leeftijd 2 – 12 jaar. Met behulp van studenten en vrijwilligers wordt hulp geboden aan kinderen die extra begeleiding nodig hebben op sociaal-emotioneel niveau of bij de ontwikkeling van taal. Studenten en vrijwilligers komen één keer in de week bij het gezin thuis langs en bieden hulp door middel van laagdrempelige activiteiten; samen een spelletje doen, koken en bakken of een bezoek aan de Stadkamer.

Steunouders

Steunouders

Soms kan een ouder een steuntje in de rug gebruiken bij de verzorging en opvoeding van zijn of haar kind. Steunouders zijn mensen die hun huis en hart vrijwillig openstellen voor een kind, of kinderen. Een steunouder biedt praktische steun en ontlast een vraagouder door het kind een dagdeel in de week in huis te nemen.

InteraktContour

InteraktContour

Via InteraktContour kom je in contact met ervaringsdeskundigen op het gebied van Niet Aangeboren Hersenletsel. Een ervaringsdeskundige NAH is een vrijwilliger die zelf NAH heeft. Hij of zij weet dus zelf hoe het is om te leven met NAH en waar je tegenaan loopt. Zo win je informatie in over thema’s alstoekomstperspectief, angst voor terugval, omgang met de veranderingen in je leven en veranderingen op sociaal en relationeel vlak.

'Iedereen verdient een maatje'

Cathalina werd maatje van de Eritrese Rahwa. Van gezellige bezoekjes aan de bioscoop tot een handje helpen met huiswerk, en van samen kletsen tot een terrasje pakken in de stad. Cathalina en Rahwa weten elkaar altijd te vinden. 'Laatst aten we een ijsje bij Saluté en dronken we een drankje bij Blij. Oh, en we hebben samen pannenkoeken gegeten. Dat was de allereerste keer voor Rahwa, trouwens. Heel grappig, want ze vond het echt zó smerig!' De dames lachen. 'Naast gezellige uitjes, leer je dus ook andermans cultuur kennen. Erg waardevol en bijzonder!’

Lees het hele verhaal op Indebuurt Zwolle

Oproepen van Zwollenaren die gezelligheid zoeken

oproep
stedelijk
klussen, techniek & onderhoud
natuur en tuin
samen & ontmoeten
Geplaatst door Lysbeth op 13 juni

Vraag: Maatje voor 70 jarige Friezin

oproep
zwolle-zuid(ittersum/schelle)
maatjes
Geplaatst door Ramon op 11 juni

Vraag: Shoppen met oudere dame

oproep
aa-landen
samen & ontmoeten
maatjes
Geplaatst door Bert B dream op 5 juni

Vraag: Maatje

oproep
stadshagen
maatjes
Is vervuld
Geplaatst door Hart voor Zwolle op 4 juni

Vraag: Vervoer meneer naar voedselbank 1x p 2wk

oproep
binnenstad
vervoer
voeding & gezondheid
maatjes

Kun je zelf wat hulp gebruiken of wil je jouw hulp aanbieden?

Plaats een oproep

‘Mijn taalmaatje helpt mij met Nederlands’

Drie jaar geleden kwam Nadia Irakiza voor de liefde naar Nederland. Binnen een jaar haalde ze haar inburgeringsexamen, maar nu ze op het hbo zit en het Nederlands ingewikkelder wordt, is extra hulp welkom. Een taalbuddy via SamenZwolle biedt uitkomst. ‘Ik kom uit Burundi. Daar heb ik de opleiding Management Business Administration gedaan. Dit diploma bleek niet gelijkwaardig aan een Nederlandse hbo-opleiding. Ik zit nu in het eerste jaar Social Work op Hogeschool Viaa. Ik kon al wat Nederlands door een cursus die ik had gevolgd en door veel Nederlands te praten met mijn man. Maar het Nederlands op het hbo is van een hoger niveau. Om op dat niveau te kunnen praten, lezen en schrijven heb ik echt iemand nodig die mij corrigeert. Ook met mijn uitspraak. Daarom wilde ik een taalbuddy.'

Als een vis in het water

Jon (26) deed een oproep op SamenZwolle. Hij heeft autisme, is gek op vissen en zocht iemand die het ook leuk vindt om samen naar buiten te gaan. Morris zag zijn oproep en reageerde. Hij is ook 26, heeft autisme én vissen als hobby. Dat bleek een perfecte combi! “Wij zijn, zoals ze dat zo mooi zeggen, een match made in heaven!’’

Ontmoeten voor jonge ondernemers: Young Professionals Zwolle

Woon en/of werk jij (net) in Zwolle? Vind je het leuk om nieuwe mensen te leren kennen en daarmee je sociale en/of professionele netwerk uit te breiden? Vind je het leuk om eens een kijkje in de keuken te nemen van ondernemingen in en rondom Zwolle? Of ben je geïnteresseerd in deelname aan andere originele activiteiten, waar ook nog eens wat bij te leren valt? Dan ben je bij Young Professionals Zwolle aan het juiste adres!

Ga naar de website van Young Professionals Zwolle

Zet je in voor een ander en wordt maatje of vrijwilliger

IJsselheem, Locatie Werkeren zoekt:

Maatje voor eenzame vrouw

vrijwilligersvacature
stadshagen
maatjes
Stichting Hart voor Zwolle zoekt:

Boodschappenmaatje voor een eenzame oudere

vrijwilligersvacature
stedelijk
welzijn & zorg
maatjes
Stichting Hart voor Zwolle zoekt:

Maatje eenzame jongeren

vrijwilligersvacature
binnenstad
samen & ontmoeten
maatjes
ZwolleDoet!, Startpunt Informele Zorg zoekt:

Nachtvlinders met een groot hart

vrijwilligersvacature
stedelijk
voeding & gezondheid
welzijn & zorg
maatjes
Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, De Venus zoekt:

Zwemliefhebber

vrijwilligersvacature
spoolde/voorst a
vervoer
welzijn & zorg
maatjes

Zelf een vrijwilligerswerk-vacature plaatsen

Plaats een vacature
“Mijn coach heeft mij het afgelopen jaar aangespoord en steeds wanneer ik afdwaalde, geholpen om toch weer door de zetten. Zelfs door mijn depressie heen. Door een goed gesprek, een wandeling om de Milligenplas of een appje. We hebben het vaak gehad over mij, maar de coach vertelde ook over haarzelf, dat was fijn. Mijn doel was mijn diploma halen. Het ziet er naar uit dat ik die heb voor het einde van het schooljaar.”
Deelnemer Vrouwen coachen Meiden

Kunnen we je ergens mee helpen?

Ben je op zoek naar een maatje en weet je niet precies welk project het best bij jou past? Of heb je gehoord over een Zwols maatjesproject, maar staat het hier niet tussen? Vul onderstaand formulier in, dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op.

Aanmelden nieuwsbrief!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van al het laatste SamenZwolle nieuws.

Meld je aan!