Aanmelden Ik wil zelf iets plaatsen

Organisatie

Buurtzorg Zwolle Wipstrik Assendorp

Locatie/Accommodatie: Zwolle, Nederland Postbus: 8012 DE Telefoon: 06-10388548 Email: zwollewipstrikassendorp@buurtzorgnederland.com Website: http://www.buurtzorgnederland.com/

Buurtzorg Nederland heeft een vernieuwend concept voor zorg thuis ontwikkeld. Bij de zorgverlening wordt gestreefd naar betere oplossingen voor de cliënt, duurzaam en effectief. Omdat er wordt gewerkt met zelfsturende teams kan er beter worden aangesloten bij de specifieke wensen en behoeften van de cliënt. In de teams werken (wijk)verpleegkundigen samen met wijkziekenverzorgenden, waarbij hun oplossend vermogen en professionaliteit ten volle worden benut. De teams zijn zelf verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van de werkzaamheden.